Flip Kos Markten neemt uw privacy en bescherming van uw gegevens serieus. Wij doen
alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de informatie die u ons geeft in verband met de door
ons aan u verstrekte diensten, producten of uw bezoek aan onze website te beschermen om
zodoende uw privacy te waarborgen. Flipkosmarkten.nl houdt zich bij het verwerken van je
persoonsgegevens aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”)
en de geldende Nederlandse wetgeving. Op grond van de AVG worden persoonsgegevens
alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de
gegevens worden verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens valt alle informatie waarmee we je kunnen identificeren. De
gegevens waarmee Flipkosmarkten.nl, een natuurlijke persoon, zoals jou, kan identificeren
zijn bijvoorbeeld jouw naam maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van
jouw pc, laptop, tablet, mobiele telefoon of ander online media apparaat.
Ook een combinatie van gegevens kan het mogelijk maken dat je identificeerbaar bent.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bij verwerking van persoonsgegevens ongeacht of dit automatisch gebeurt gaat het niet
alleen om het bijwerken, wijzigen, combineren, maar ook om het verzamelen, vastleggen,
opslaan of juist het wissen of vernietigen van jouw gegevens. Flipkosmarkten.nl verwerkt
persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Bedrijfsnaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• KVK nummer
• Adres en huisnummer
• Postcode en woonplaats
• Provincie
• Uw website adres
• IP-adres
• Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er
van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Flipkosmarkten.nl, dan zullen
wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Flipkosmarkten.nl verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
• Verzending, analyse en optimalisatie van al onze (digitale) uitingen waaronder de
nieuwsbrief, e-mailcampagnes en aanbiedingen
• Analyse en optimalisatie van website en tools
• Je te kunnen contacten indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om diensten aan je te kunnen leveren

Hoe lang we gegevens bewaren
Je persoonsgegevens worden nooit langer bewaard, dan het doel waarvoor jij de gegevens
hebt verstrekt. Heb jij een dienst bij ons afgenomen dan worden gegevens net zo lang
bewaard totdat Flipkosmarkten.nl en jij alle verplichtingen uit de overeenkomst zijn
nagekomen. Let wel: op grond van de wet- en regelgeving kunnen er langere
bewaartermijnen gelden. Zo geldt op grond van de Belastingwet een bewaartermijn van 7 jaar
voor onder andere de debiteuren- en crediteurenadministratie van een onderneming.

Delen met anderen
Flipkosmarkten.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookiebeleid

In kaart brengen websitebezoek
Flipkosmarkten.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van je computer, tablet of smartphone. Flipkosmarkten.nl gebruikt enerzijds cookies
met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om
de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte
content en advertenties kunnen aanbieden.

Toestemming
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Afmelding
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen. We wijzen je er echter op dat je in dit geval mogelijk
niet alle functies van onze website volledig kunt benutten.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-enwat-doe-ik-ermee/

Welke cookies gebruiken wij
Dit zijn de cookies die Flipkosmarkten.nl gebruikt:

● Google Analytics & Google Adwords (analyseren van het gebruik van website door de gebruikers en het meten van de Adwords-advertenties van Flipkosmarkten.nl bij Google zoekresultatenpagina’s)
● Functionele cokies (cookies die bijhouden of u succesvol bent ingelogd en helpen bij het functioneel maken van andere diensten op de site zoals de winkelwagen in de webshop)

Cookies van derden
Flipkosmarkten.nl maakt zoals je hierboven kan lezen gebruik van cookies van derden. Op
het gebruik van cookies door andere partijen is het privacy- en cookiebeleid van de
desbetreffende bedrijf van toepassing. Flipkosmarkten.nl kan hier niet verantwoordelijk voor
worden gehouden. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om toestemming voor tracking
cookies te weigeren of in te trekken. Hoe dit kan staat onder het hoofdstuk Afmelding.

Social media plug-ins
Flipkosmarkten.nl maakt gebruik van verschillende sociale netwerken: Facebook, Twitter,
Linkedin en Whatsapp. Met behulp van deze plug-ins kan je bijvoorbeeld inhoud delen of
diensten aanbevelen. De plug-ins kunnen uiteraard weer met één klik worden gedeactiveerd of door de
optie “Blokkeer externe cookies” in jouw browserinstellingen te kiezen. Wanneer deze plugins
zijn ingeschakeld, maakt jouw browser rechtstreeks verbinding met de servers van het
respectieve sociale netwerk zodra deze een website van ons openen. De inhoud van de plugin
wordt rechtstreeks van het sociale netwerk naar jouw browser verzonden en daarin door de
website geïntegreerd.
Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en
gebruik van de gegevens door sociale netwerken, evenals uw rechten en instellingen voor de
bescherming van uw privacy, verwijst Flipkosmarkten.nl jou naar het privacybeleid van de
respectieve netwerken of websites.

Google Analytics
Flipkosmarkten.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Flipkosmarkten.nl bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres
van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de website aan Flipkosmarkten.nl te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google
kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Flipkosmarkten.nl heeft
hier geen invloed op. Flipkosmarkten.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via
Flipkosmarkten.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
De informatie die door de cookie wordt verzameld over het gebruik van onze website
(inclusief jouw IP-adres) is anoniem. Jouw IP-adres wordt door Google alleen in verkorte
vorm verzameld, wat anonimisering garandeert en geen conclusies over jouw identiteit
toestaat. In het geval van activering van IP-anonimisering op onze website, wordt uw IP-adres
door Google afgekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende
staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in
uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van
Google in de VS en daar afgekort. Het IP-adres dat door jouw browser wordt verstrekt als
onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
Je kunt voorkomen dat Google de door uw cookie gegenereerde gegevens (inclusief jouwIPadres)
en jouw gebruik van onze website (inclusief jouw IP-adres) en de verwerking van deze
gegevens door Google downloadt door je browserinstellingen aan te passen of de
browserplug-in te downloaden. beschikbaar onder de volgende link En installeren. Ga naar
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl voor meer informatie over Google Analytics en
Privacy.

Nieuwsbrief
Indien je ons nieuwsbrief ontvangt en deze niet meer wil ontvangen, kan jij te allen tijde
contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je in het hoofdstuk hieronder. In de
nieuwsbrief tref jij echter ook een link aan om je af te melden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Flipkosmarkten.nl. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van
je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je
privacy. Flipkosmarkten.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek
Reageren.

Beveiliging
Flipkosmarkten.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@Flipkosmarkten.nl

Wijziging Privacy Statement & Cookiebeleid
Flipkosmarkten.nl behoudt zich het recht voor deze privacy statement en dit cookiebeleid aan
te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.